آپلود عکس

موزیک پلیر

نای چت - سوشا چت : نای چت
سفارش تبلیغ
صبا

سوشا چت : نای چت

نظر

بد نیست اگر کمی به هم فکر کنیم
در بحبوحه خنده به غم فکر کنیم
بد نیست اگرخانه ما سیمانی است
به خشت و گل و نفوذ نم فکر کنیم
هر وقت زیادمان دلی میشکند
بد نیست که یک لحظه به کم فکر کنیم
من عاشق و تو هر که در این عصر غریب
بد نیست اگر کمی به هم فکر کنیم


آپلود عکس